Αριθμητική ανάλυση για σχεδόν γραμμικά παραβολικά προβλήματα [article]

Panagiotis Ilia, National Technological University Of Athens
2022
doi:10.26240/heal.ntua.22485 fatcat:hueau552tbbbhenvhyxbx5xtwm