Yezid b. Muaviye'nin Şahsiyetinin Oluşumunda Etkili Olan Unsurlar

ÜNAL KILIÇ
2007 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Yezid b. Muaviye Emevi Devleti'nin ikinci halifesidir. Yezid, içki içmek, içki meclislerinde bulunmak, ava düşkün olmak, şarkıcılarla vakit geçirmek vb. gibi özellikleri sebebiyle eleştirilmiştir. Ayrıca o, idarede bulunduğu dönemdeki bazı icraatlarından dolayı da tenkit edilmiştir. Yezid'in böylesi bir kişiliğe sahip oluşunda bazı nedenler etkili olmuş-· tur. örneğin çölde Hıristiyan bir kabile arasında bulunması, arkadaşları­ nın ve babasının onun üzerindeki etkileri vb. gibidir.
doaj:303e5babb0b7409c84edbe8bbaf5af06 fatcat:sfqjgiinwbbrxlf4ratl5aowui