Four cases of brain stem lesion presented with central sleep apnea syndrome

Nergiz Huseyinoglu, Serkan Ozben, Hilal Safak Sanivar
2013 Kafkas Journal of Medical Sciences  
Central sleep apnea syndrome is a disorder characterized by the recurrent episodes of apnea during sleep resulting from transient pause of ventilatory effort. Various cardiologic and metabolic causes of the central sleep apnea have been described. In addition, various neurological diseases affecting brainstem have been implicated in the development of the sleep apnea. In this report, we presented four patients with central sleep apnea syndrome and normal neurologic, otorhinolaryngologic and
more » ... aryngologic and cardiovascular fi ndings. For a further and detailed neurologic examination we performed a magnetic resonance imaging examination and eventually detected pathological fi ndings associated with arachnoid cyst and meningiomas. ÖZET Santral uyku apne sendromu, uyku sırasında solunum çabasının yokluğu nedeniyle olușan tekrarlayıcı apneler ile karakterize bir hastalıktır. Santral uyku apnesinin çeșitli kardiyolojik ve metabolik nedenleri tanımlanmıștır. Beyin sapını etkileyen farkı nörolojik hastalıklar da santral uyku apnesinin gelișiminden sorumlu tutulmuștur. Burada nörolojik, kulak-burun-boğaz ve kardiyolojik muayeneleri normal olan, santral uyku apne sendromlu dört hastayı sunduk. Daha ileri ve ayrıntılı nörolojik inceleme için beyin manyetik rezonans görüntüleme incelemesi yaptık ve sonunda beyin sapında santral apnelere neden olabilecek araknoid kist ve menenjiomlar saptadık. Anahtar kelimeler: beyin sapı; santral uyku apnesi; manyetik rezonans görüntüleme; polysomnografi Kafkas J Med Sci 2013; 3(1):33-36 •
doi:10.5505/kjms.2013.07379 fatcat:yxxl5yu4i5b5hbzdu3qo5weiyq