Ćwiczenia fizyczne jako czynnik zapobiegający nowotworom i poprawiający rokowanie: dobrze udokumentowana czy niepotwierdzona metoda?

Aleksandra Łacko
2016 Nowotwory Journal of Oncology  
Wyniki badań obserwacyjnych wskazują, że styl życia -w tym dieta i aktywność fizyczna -wpływa na ryzyko zachorowania na szereg nowotworów oraz na rokowanie. Chociaż większość danych dotyczy związku pomiędzy otyłością a nowotworami, dostępne dowody naukowe świadczą o tym, że aktywność fizyczna może być samodzielnym czynnikiem ryzyka i czynnikiem rokowniczym. Ponieważ dowody te pochodzą przede wszystkim z badań obserwacyjnych i badań interwencyjnych oceniających wpływ aktywności fizycznej na
more » ... i fizycznej na wskaźniki metaboliczne, hormonalne i zapalne, które mogą mieć wpływ na rozwój nowotworów -są obarczone ryzykiem błędów. Aby uznać, że aktywność fizyczna jest dobrze udokumentowaną metodą zmniejszającą ryzyko zachorowania i poprawiającą rokowanie, konieczne są badania z randomizacją, których punktem końcowym będą parametry przeżycia związane z nowotworem. W świetle braku dowodów o odpowiedniej wiarygodności taki wniosek nie jest uzasadniony. Is there a sufficient evidence to confirm that physical activity decreases cancer risk and improves outcomes? Epidemiological data suggest that life style, including diet and physical activity -factors determining body mass, is associated with an increased risk of several cancers and with poor outcomes. Although most studies focus on obesity, there is also evidence that decreased physical activity alone may be a risk factor of cancer and predictor of poor prognosis. However, available data is limited to observational studies and few randomized trials assessing the impact of physical activity on endocrine, metabolic and infammatory biomarkers, which may be associated with cancer risk and outcomes. Observed association between physical activity and cancer could be biased and/or confounded. Data from randomized trials, which have cancer outcomes as primary end points is needed to conclude that increased physical activity is well documented method of cancer prevention and improves prognosis. With the lack of level one evidence such conclusion is not justified. NOWOTWORY J Oncol 2016; 66, 3: 254-257 Słowa kluczowe: nowotwory, aktywność fizyczna, epidemiologia, rokowania, otyłość, nadwaga
doi:10.5603/njo.2016.0044 fatcat:vfylj6vzp5a6vmy56ptb6j5eqe