Ciało: obiekt, narzędzie, doświadczenie

Joanna Ugniewska
2015 Italica Wratislaviensia  
Ciało: obiekt, narzędzie, doświadCzenie barbara kornacka (2013). Ucho, oko, ciało. O prozie "młodych pisarzy" lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech. Poznań: wydawnictwo naukowe UaM, ss. 275. L udzka cielesność, z całą swoją fizjologią i symboliką, pozostaje stałym elementem naszej kultury. Można bez przesady stwierdzić, że od François Villona do poezji barokowej, od naturalistycznych powieści do Jamesa Joyce'a ciało stanowi narzędzie poznania, obiekt zakazów i nakazów, dowód
more » ... i nakazów, dowód chwały i nędzy człowieka. znaczenie ciała jako podstawowego narzędzia doświadczenia rzeczywistości w najnowszej literaturze włoskiej bada barbara kornacka w swojej znakomitej książce, jak najsłuszniej wyróżnionej prestiżową nagrodą Premio Flaiano 2014. Co oznacza kategoria "młodych pisarzy"? wyznacznikami są, oprócz daty urodzenia i literackiego debiutu, wspólna tematyka ich tekstów, język narracji, pokoleniowy autoportret, wpływ Piera Vittoria tondellego. ten właśnie wyrasta na prawdziwego mistrza nowej literatury, tworzonej przez młodych dla młodych, wykluczającej za pomocą języka, lecz również odniesień do muzyki, komiksów itd. wszystkich
doi:10.15804/iw.2015.06.26 fatcat:3pu36p3sdfgy7ihlx3ugell4gm