Azyl dyplomatyczny jako instytucja właściwa dla krajów Ameryki Łacińskiej na przykładzie sprawy Juliana Assange'a

Barbara Guzik
2018 Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny  
Julian Assange, założyciel portalu WikiLeaks, w dniu 19 czerwca 2012 r. wszedł do Ambasady Ekwadoru w Londynie i jednocześnie wystąpił do rządu ekwadorskiego o udzieleniu mu azylu dyplomatycznego. Starania o azyl miały zapobiec ekstradycji Assange'a do Szwecji, gdzie był poszukiwany w związku z zarzutami o molestowanie seksualne i gwałt. Assange obawiał się, że ekstradycja do Szwecji pociągnie za sobą ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w związku z zarzutami związanymi z działalnością
more » ... łalnością WikiLeaks. W oparciu o wyżej przedstawiony stan faktyczny, w niniejszym artykule przeprowadzona zostanie analiza kwestii prawnych związanych z udzieleniem azylu dyplomatycznego, a w szczególności zostanie wyjaśnione, czym jest azyl dyplomatyczny oraz jakie są jego podstawy prawne w prawie międzynarodowym. Celem artykułu jest również wskazanie, iż udzielanie azylu dyplomatycznego jest praktyką specyficzną dla krajów Ameryki Łacińskiej, co znajduje oparcie w traktatach wielostronnych tychże państw - jedynych takich umowach na świecie regulujących azyl dyplomatyczny w formie traktatowej. Omówione zostaną również postanowienia tychże traktatów.
doi:10.36551/20811152.2018.102.02 fatcat:h3zkduddavb7nnqnrhoxvorvta