GAZLAMALARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI HAQIDA

Abdullayev Maxmudjon Mamadjanovich
2022 Zenodo  
Mazkur tezislarda inson hayot faoliyatida foydalanadigan kiyimlarda qo'llaniladigan gazlamalarning fizik xususiyatlaridan biri bo'lgan havo o'tkazuvchanlikning ahamiyati bayon etilgan. Gigiena nuqtai nazaridan havo o'tkazuvchanlik qobiliyatini, ya'ni matoning tolalari orqali havo o'tkazish qobiliyatini ko'rib chiqilgan. Matoning havo o'tkazuvchanligida g'ovaklikning o'rni bayon etilgan.
doi:10.5281/zenodo.7239846 fatcat:rr7pxyft4jeufezbe2ylioap7e