50 Ako si poradiť s nervozitou?

Viera Čambálová, Viera Sk, Mgr Radošovská
unpublished
Nervozita je prirodzená a nedá sa jej úplne predísť. Tu je aspoň pár tipov, ktorými ju môžete dostať pod kontrolu: ¢ vziať si so sebou malý predmet do ruky (pero, ukazovadlo), ¢ zamerať sa na jednu osobu a udržiavať s ňou očný kontakt, ¢ zamerať sa na pravidelné dýchanie a koncentráciu, najmä ak sa vám trasie hlas. Informačné vzdelávanie zamerané na študentov vysokých škôl je významnou súčasťou práce akademických knižníc, a je preto veľmi dôležité sa mu začať systematicky venovať. Na základe
more » ... ovať. Na základe našich skúseností si dovoľujeme tvrdiť, že je nevyhnutné ďalej podporovať myšlienku ďalšieho vzdelávania knihovníkov. Nám pomohol kurz zlepšiť najmä svoje lektorské a komunikačné zručnosti, ukázal nám, akých chýb sa máme vyvarovať, a na čo máme počas informačného vzdelávania používateľov klásť dôraz. Okrem toho sme mali možnosť nahliadnuť aj do režimu iných akademických knižníc a oboznámiť sa nielen s priebehom informačného vzdelávania u nich, ale aj s novými nápadmi a inováciami, ktoré sa v knižniciach vytvárajú. Použitá literatúra: Bellérová, B. a kol.: Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl. Bratislava: Slovenská asociácia kniž-níc, 2010, s. 116. ISBN 978-80-89284-69-6. Miklovič, I.: Lektorské zručnosti: Sprievodca pre začínajúcich lektorov. Bratislava: GtoG, 2013, s. 235. ISBN 978-80-971420-6-3. Efektivita služeb poskytovaných veřejnými knihovnami-případová studie české republiky Efektivnost je v současné době velmi často diskutovaným pojmem a čím dál více se týká i veřejného sektoru. Te-orie veřejného sektoru napovídá, že veřejný sektor, bohužel, zcela přirozeně tenduje k neefektivnosti. To však neznamená, že bychom se neměli snažit hledat cesty, jak onu "přirozenou míru neefektivnosti" co nejvíce snížit. V současné době existuje již mnoho příkladů, které dokazují, že takové cesty je možné najít a že nové postupy opravdu umožňují daleko efektivněji využít veřejné prostředky.
fatcat:4pn4r5bkhvauvcnjuq2banoe24