Teknolojinin Savaşı Dönüştürmesinde Yeni Bir Aşama: Robotik Savaş

Özgün KABACAOĞLU
2020 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Öz Savaş, insan doğası söz konusu olduğunda, alet yapımı ile başlayan bir gerçekliktir ve kullanılan aletler ile doğrudan ilgilidir. Savaşın önemine koşut olarak, bu aletlerde bir diğer değişle silahlardaki üstünlük yarışı da insanlık tarihi ile yaşıttır. Bu yarış içerisinde kalabilmek ise o kadar önemlidir ki, birbirinden farklı coğrafya ve kültürlere sahip ülkeler hep aynı ortak kaygıyı paylaşırlar ve yeri geldiğinde sarsılmaz denilen kurumlarını, yeni silahların getiri ve götürüleri
more » ... a değiştirirler. Günümüzde geliştirilen silahlar ise artık insanı dışlamaktadır. Robotik sistemler diyebileceğimiz yeni silahlar yepyeni bir savaş ortamı yaratmaktadır. Yeni ortam, yeni kurumlar gerektirecektir. Teknolojinin belirleyiciliğinin esas olduğu bu ortamda robotik savaşı anlamamız elzemdir. Abstract The war is a reality starting with tool making when it comes to human nature. Parallel to the importance of war, the race of superiority in the tools -in other words guns, is aged with the history of humanity and it is very important to stay in this race. Because different geographies and cultures have shared the same common anxiety, thus have changed their established institutions when necessary, since new gun technologies always defeat the old ones. For this reason new weapons, which we can call robotic systems, create a brand new war environment which does not have any need for human. New environments will require new institutions. Thus, it is essential and a necessity to understand the meaning of the war with the robots.
doi:10.25287/ohuiibf.633246 fatcat:dioa7qet6zenlojx2m2tix2obm