REDAKCINĖ KOLEGIJA

Atsakingasis Redaktorius, Kpt Švilpa
unpublished
kar. LINA KIEVIŠAITĖ (Kariūnų tarybos pirmininkė) Kalbos redaktorė NIJOLĖ ANDRIUŠIENĖ Dizainerė LAIMA ADLYTĖ Fotografas KĘSTUTIS DIJOKAS Spausdino Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras Muitinės g., Domeikava, LT-54359 Kauno r. Tiražas 500 egz. Užsakymas GL -554. Leidinys platinamas nemokamai. Leidžiamas kas trys mėnesiai. GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA Šilo g. 5 A, LT-10322 Vilnius El. p. jonas.svilpa@lka.lt, vytautas.tininis@lka.lt www.lka.lt Leidžiamas nuo 1932 m. 2
more » ... amas nuo 1932 m. 2 Karo akademijoje -iškilminga mokslo metų pradžia 3 2006-2007 mokslo metų rezultatų apžvalga 4 Mokslo tiriamasis darbas Karo akademijoje 6 Skandinavija iš arti ir iš toli 8 Žygis "Lietuvos studentai Lietuvai '07 -vasara" 9 Piligriminė kelionė į Lurdą 9 Vizitas į Briuselį 10 Kariūnų požiūris į studijas Lietuvos karo akademijoje 11 Stažuotė 12 Studentų asamblėja: nuo diskusijų apie lietuvio tapatybę iki šokių lietuje 14 Bazinis kario kursas 16 Ašaros liejosi upeliais 18 Šiluva 2007 20 Lietuvos kariuomenės vadas Jonušas Radvila (1612-1655) 27 Karo pedagogikos pradininkams Lietuvoje atminti 28 Kaip atrodo "pilkoji Europos dėmė" 30 Tai įdomu... 32 Sporto kronika 34 Poezija Pirmajame viršelyje kariūnai prie Pažaislio Švenčiausiosios Marijos Apsilankymo bažnyčios Karo akademijoje -iškilminga mokslo metų pradžia Eglė TRATAITĖ KARIŪNAS 2007 m. rugsėjis, Nr. 3 (94) L. e. Akademijos viršininko pareigas plk. ltn. Vygantas Bukauskas Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kartu su Akademijos atstovais pagerbė žuvusio vyr. ltn. Normundo Valterio atminimą KARIŪNAS 2007 m. rugsėjis, Nr. 3 (94) 2006-2007 m.m. rudens ir pavasario semestrų karybos mokomųjų dalykų rezultatai 2006-2007 m.m. rudens ir pavasario semestrų universitetinių dalykų rezultatai KARIŪNAS 2007 m. rugsėjis, Nr. 3 (94) Mokslo tiriamasis darbas Karo akademijoje 2007 m. rugpjūčio 13 d. Karo akademijos Mokslo centrui vadovauti buvo paskirtas plk. ltn. dr. Vaclovas Jonevičius. Žurnalo "Kariūnas" redakcinė kolegija paprašė naująjį Mokslo centro viršininką pasidalyti savo mintimis apie mokslo tiriamąjį darbą Akademijoje. Nukelta į 16 p. Plk. ltn. dr. Vaclovas JONEVIČIUS Plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, buvęs "Kariūno" atsakingasis redaktorius Su mieluoju "Kariūnu" atsisveikinant Kpt. Jonas ŠVILPA, naujasis "Kariūno" atsakingasis redaktorius KARIŪNAS 2007 m. rugsėjis, Nr. 3 (94) Atostogos KARIŪNAS 2007 m. rugsėjis, Nr. 3 (94)
fatcat:6gqwvtyblzefjdr4paecizci2i