Book Review Slaven Ravlić: Svjetovi ideologije. Uvod u političke ideologije

Marija Geiger Zeman
2013 Društvena Istraživanja  
Slaven Ravlić SVJETOVI IDEOLOGIJE Uvod u političke ideologije CID, Politička kultura, Podgorica, Zagreb, 2013., 384 str. Antoine Destutt de Tracy nije ni slutio da će pojam ideologije -prvotno zamišljen kao znanost o idejama -što ga je skovao 1796. godine, postati u političkoj i sociološkoj misli, ali i šire, jedan od onih pojmova koji izaziva kontroverze i različita, najčešće dijametralno oprečna, tumačenja i vrednovanja. Kao što je autor u Predgovoru knjige naveo, ideologija je u zadnjim
more » ... ljećima sve zanimljivija tema u akademskoj zajednici. Cilj je ove knjige da sustavno predstavi glavne političke ideologije, "temeljne ideje koje ih ujedinjuju", tipove i forme kojima se izražavaju, kao i intelektualne, odnosno političke, aktere koji su ih formulirali i zastupali (str. 2). Međutim, Ravlić u ovom impresivnom intelektualnom zahvatu ide i korak dalje, pa kontekstualizira i lokalizira osam analiziranih političkih ideologija u prostoru Hrvatske i nekih zemalja Jugoistočne Europe (Srbija, Slovenija, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska). Knjiga se sastoji od Predgovora, Literature, Kazala imena i pojmova te deset poglavlja: Pojam i funkcije političke ideologije, Liberalizam, Konzervativizam, Socijalizam, Nacionalizam, Fašizam, Feminizam, Ekologizam, Religijski fundamentalizam, Političke ideologije na početku trećeg milenija.
doi:10.5559/di.22.2.09 fatcat:3qkxab6rondwxmkzf5643zxfzm