Giant Hydronephrosis due to a Ureteral Stone, and Elevated Serum Levels of CA 19-9

Ryushi SHUDO, Tetsuya SAITO, Kuniyasu TAKAHASHI, Kazutoshi HORITA, Katsuaki WAKU, Ichiya HONMA, Takashi SATO
1999 Internal medicine (Tokyo. 1992)  
doi:10.2169/internalmedicine.38.887 fatcat:ssfubski65enbbfoazn674yhge