Xuanzang Biyografisi IX'da Yer Alan Meslek Adları

Ayşe Sema UYANIK, Hacer TOKYÜREK
2021 International Journal of Old Uyghur Studies  
Özet: Xuanzang Biyografisi, ünlü bir gezgin olan Xuanzang'ın 7. yüzyılda Çin'den Hindistan'a yapmış olduğu seyahati konu alır. Biyografi 10 kitaptan oluşmakta olup 11. yüzyılda Şiŋko Şeli Tutuŋ tarafından Çinceden Uygurcaya çevrilmiştir. İçerik bakımından çok zengin bir malzemeye sahip olan biyografi hayata dair pek çok konuda bilgi içerir. İçerdiği konulardan biri de mesleklerdir. Tarih boyunca tüm toplumlarda insanlar, içinde bulundukları coğrafyanın fiziki koşullarına ve toplumun kültürel
more » ... erlerine uygun olarak yaşamaya çalışmışlardır. Meslekler de insanoğlunun yer aldığı her dönemde var olmuş ve insanların gereksinimlerine göre çeşitlenmiştir. Böylece meslekler sosyal hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Bu çalışmada Xuanzang Biyografisi IX'da yer alan meslek adları tespit edilmiş ve alanlarına göre sınıflandırılmıştır Anahtar sözcükler: Eski Uygurca, Xuanzang Biyografisi, meslek adları. Abstract: Profession Names in Xuanzang Biography IX Xuanzang Biography is about the famous traveler Xuanzang's travel, from China to India in the 7 ℎ century. The biography consists of 10 books and was translated from Chinese into Uyghur by Şiŋko Şeli Tutuŋ in the 11 ℎ century. Biography, which has a very rich material in terms of content, contains information on many aspects of about life. One of these aspects is professions. Throughout history, people in all societies have tried to live in accordance with * Bu çalışma, Xuanzang Biyografisi IX Metninin Sözvarlığı adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. AYŞE SEMA UYANIK -HACER TOKYÜREK the physical conditions of their geography and the cultural values of the society. Professions have also existed in every period in which human beings took part and diversified according to the needs of people. Thus, professions have become a part of social life. In this study, the occupational names in Xuanzang Biography IX were determined and classified according to their areas.
doi:10.46614/ijous.951494 fatcat:low3bx3h4fbelemyxueq2xucx4