Multimodalna analgezija u prevenciji i terapiji akutnog postoperativnog bola kod laparoskopske holecistektomije [thesis]

Miroslav Davidov
doi:10.2298/ns20131230davidov fatcat:v32qiglmafdmnlnfju5wpfojfy