Arazi Toplulaştırması Dağıtım İşleminde Tek Amaçlı Genetik Algoritmanın Kullanılması

Hüseyin EROĞLU, Yasemin ŞİŞMAN
2020 Geomatic  
Arazi toplulaştırması projelerinin başarısını doğrudan etkileyen en önemli adım olan blok dağıtımında birçok faktörün dikkate alınması gerekmektedir. Blok dağıtımı karmaşık, uzun zaman alan işlemdir ve büyük ölçüde dağıtımı yapan kişinin bilgi ve tecrübesine bağlıdır. Bu sorunlar dağıtım işlemi için yeni yöntemler geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden blok dağıtımı için yöneylem araştırma teknikleri, blok öncelikli model, mekânsal karar destek sistemleri, genetik algoritma ve
more » ... netik algoritma ve hibrit dağıtım yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada; dağıtım işlemi için önemli bir sorun olan blok dengelemesi ihtiyacını ortadan kaldıran bir dağıtım yöntemi önerilmiştir. Dağıtım, dengeli ulaştırma problemi olarak ele alınmış ve tek amaçlı genetik algoritma kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde blok dengelemesi problemine odaklanılmıştır. Bu yüzden dağıtım tek bir amaç fonksiyonuna göre yapılmıştır. Çalışmada Burdur Gölhisar Arazi Toplulaştırma Projesi Evciler köyü verileri kullanılmıştır. Bu yönteme göre yapılan uygulama sonuçları ile proje sonuçları karşılaştırılmıştır. Uygulama sonucunda bloklarda eksiklik ya da fazlalık oluşmamıştır ve blok dengelemesi yapılmamıştır. Sonuç olarak genetik algoritma yönteminde toplulaştırma oranı % 27'den % 41'e yükselmiştir. Keywords ABSTRACT Land Consolidation Genetic Algorithm Optimization Many factors must be considered in block distribution, which is the most important step that directly affects on the success of land consolidation projects. Block distribution is a complex, long time-consuming process and largely depends on the knowledge and experience of the person who do the block distribution. These problems revealed the need to develop new methods for the distribution process. Therefore, operations research techniques, block priority model, spatial decision support systems, genetic algorithm and hybrid distribution methods were tried to be developed for block distribution. In this study; a distribution method that eliminates the need for block balancing, which is a major problem for the distribution process, was proposed. Distribution was considered as a balanced transportation problem and it was performed using a single objective genetic algorithm. In addition, this method focuses on the problem of block balancing. Therefore, the distribution was made according to a single objective function. Evciler village data of Burdur Gölhisar Land Consolidation Project were used in the study. The results of the new application made according to this method and the original project were compared. It is seen that, there was no deficiency or overage in the blocks and no block balancing was made. As a result, the consolidation rate has increased from 27% to 41% using Genetic Algorithm method.
doi:10.29128/geomatik.566666 fatcat:kszlyw2lnnbqjdcun2btd4iky4