Temperlenmiş Alüminyum 5754 Alaşımının Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Taguchi Metodu Kullanılarak Optimizasyonu

Gürcan Samtaş, Salih Korucu
2019 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
ÖZET Alüminyum alaşımları günümüzde, yüksek dayanım ve ağırlık oranı, iyi korozyon ve yorulma direnci nedeniyle, otomotiv ve havacılık sanayinde, plastik enjeksiyon kalıplarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 80x80x30 mm ebatlarında 5754-H111 temperlenmiş alüminyumun alaşımına, kaplamalı ve kaplamasız kesici uçlarla yüzey frezeleme işlemi uygulanmış ve yüzey frezeleme işlemi esnasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneylerde
more » ... ştır. Deneylerde Taguchi L27 ortogonal dizini ile üç faklı kesici uç (Kaplamasız, Al2O3-TiCN-TiN kaplamalı, TiAlN Nano kaplamalı), kesme hızı (250, 350, 550 m/dak), ilerleme oranı (0.1, 0.2, 0.35 mm/diş) ve üç faklı kesme derinliği (1, 1.5, 2 mm) kullanılmıştır. Deneyler sonunda elde edilen değerler, sinyal-gürültü oranı (S/N), varyans analizi (ANOVA), üç boyutlu grafikler ve regresyon metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Deneylerden sonra en düşük yüzey pürüzlülüğü; kaplamasız kesici uç, 1 mm kesme derinliği, 350 m/dak kesme hızı ve 0.35 mm/diş ilerleme oranında elde edilmiştir. Bu kesme şartları için yüzey pürüzlülük değerleri hesaplamalarda 0.26 µm olarak bulunmuş, doğrulama deneylerinde 0.29 µm olarak ölçülmüştür. ABSTRACT Aluminum alloys have been widely used in plastic injection molds in the automotive and aerospace industries due to their high strength and weight ratio, and good corrosion and fatigue resistance. In this study, 5754-H111 tempered aluminum alloy piece with 80x80x30 mm dimensions was machined with face milling operation using coated and uncoated inserts. The effects of cutting parameters on surface roughness during face milling were investigated. In the experiments, different inserts (uncoated, Al2O3-TiCN-TiN coated, TiAlN Nano coated), cutting speeds (250, 350, 550 m/min), feed rates (0.1, 0.2, 0.35 mm/tooth) and cutting depths (1, 1.5, 2 mm)each having three conditionswere used with the Taguchi L27 orthogonal array. The values obtained at the end of the
doi:10.29130/dubited.423795 fatcat:um23y65khrhhxkaw322rjsncly