Rehabilitation in spinal muscular atrophy
Rehabilitacja w rdzeniowym zaniku mięśni

Joanna Iłżecka
2021 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Introduction and objective. Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a disease of the nervous system caused by the degeneration of motor neurons in the spinal cord. The disease is caused by a homozygous deletion of the motor neuron survival gene (SMN1), which leads to a reduction in the level of the SMN protein. SMA is characterized by muscle weakness and wasting. Rehabilitation is one of the methods of treating patients with SMA. The aim of the study was to review the literature on rehabilitation in
more » ... rehabilitation in this disease. Brief description of the state of knowledge. According to the literature, rehabilitation has a positive effect on the health of patients with SMA. Kinesiotherapy improves the range of motion and muscle strength. Electrotherapy and hydrotherapy also have a beneficial effect on motor functions. Improvement of motor functions has also been demonstrated after the use of the vibration method of neuromuscular rehabilitation. It has been observed that rehabilitation reduces swallowing disorders and the occurrence of atelectasis, and has a positive effect on the quality of life of patients with SMA. Due to the patient's progressive disability, it is preferable to use orthopaedic aids. Conclusion. SMA leads to the disability of the patient. Rehabilitation plays an important role in the strengthening of muscles, reducing spasticity and increasing the range of motion. The treatment involves kinesiotherapy and physical therapy. Therapy of speech, dysphagia, respiratory complications, and the use of orthopaedic appliances may be necessary. According to the data available in the literature, rehabilitation has a positive effect on the health and quality of life of patients with SMA. Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy. Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to choroba układu nerwowego spowodowana zwyrodnieniem neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. Wywoływana jest ona przez homozygotyczną delecję genu przeżycia neuronu ruchowego (SMN1), co prowadzi do obniżenia poziomu białka SMN. SMA charakteryzuje się osłabieniem i zanikiem mięśni. Rehabilitacja jest jedną z metod leczenia chorych na SMA. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego rehabilitacji stosowanej w leczeniu tej choroby. Opis stanu wiedzy. Z danych piśmienniczych wynika, że rehabilitacja korzystnie wpływa na stan zdrowia chorych na SMA. Kinezyterapia poprawia zakres ruchu i siłę mięśni. Korzystny wpływ na funkcje ruchowe wywierają także elektroterapia i hydroterapia. Wykazano też poprawę funkcji motorycznych po zastosowaniu metody wibracyjnej rehabilitacji nerwowo-mięśniowej. Zaobserwowano, że rehabilitacja zmniejsza zaburzenia połykania oraz występowanie niedodmy płuc i wpływa korzystnie na jakość życia chorych na SMA. W związku z postępującym inwalidztwem chorego korzystne jest stosowanie pomocy ortopedycznych. Podsumowanie. SMA prowadzi do inwalidztwa chorego. Rehabilitacja odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu mięśni, zmniejszaniu spastyczności i zwiększaniu zakresu ruchu. W leczeniu stosuje się kinezyterapię i fizykoterapię. Konieczna może być terapia mowy, zaburzeń połykania, powikłań oddechowych, a także stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego. Według dostępnych w piśmiennictwie danych rehabilitacja wpływa korzystnie na stan zdrowia i jakość życia chorych na SMA.
doi:10.26444/monz/137080 fatcat:cwrqjywfxbgzjpieb4ksgnvr3q