Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoài Nghĩa, Trương Thị Tuyết Sim
2021 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng  
Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng diễn biến phức tạp và có tần suất xuất hiện khác nhau. Nghiên cứu này xác định tần suất xuất hiện của các hành vi vi phạm để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước tập trung xác định các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm này. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên ý kiến của các chuyên gia đang làm những công việc liên quan đến các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Năm hành vi vi phạm trật tự xây dựng có tần suất xuất hiện cao
more » ... ất bao gồm: (1) xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, (2) xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định, (3) xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, (4) xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, và (5) xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định. Từ việc đánh giá này, các giải pháp để làm giảm số lượng các hành vi vi phạm đã được đề xuất giúp nâng cao năng lực quản lý xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước.
doi:10.54772/jomc.04.2021.165 fatcat:txmwap45ufgc3gwg6tziqdtoee