Mechanical properties of AMS5604 stainless steel sheets at elevated temperature
Właściwości mechaniczne blach ze stali odpornej na korozję AMS5604 w podwyższonej temperaturze

Tomasz Malinowski, Maciej Motyka, Irena Nowotyńska, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński
2015 Mechanik  
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BLACH ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJĘ AMS5604 W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE Celem badań eksperymentalnych było określenie właściwości mechanicznych blachy nierdzewnej AMS5604 w temperaturze otoczenia (20°C) oraz w temperaturze podwyższonej w zakresie 50÷800 °C. Wyznaczono również wpływ prędkości odkształcenia na zmianę wartości podstawowych parametrów mechanicznych blachy. Próby statyczne rozciągania przeprowadzono w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego na
more » ... słu Lotniczego na maszynie wytrzymałościowej Instron 5982 (100kN). MECHANICAL PROPERTIES OF AMS5604 STAINLESS STEEL SHEETS AT ELEVATED TEMPERATURE The aim of the experimental studies was to determine the mechanical properties of stainless steel AMS5604 at ambient and elevated temperature in the range of 50÷800 °C. The effect of strain rate on the change in the value of basic mechanical parameters of the sheet metal is also determined. The static tensile test is carried out at Research and Development Laboratory for Aerospace Materials using Instron 5982 100KN floor model universal testing system.
doi:10.17814/mechanik.2015.3.150 fatcat:vfqhh7h6urd55bebacte6wzmzq