The Properties of Nanocrystalline Powder of 90% Al2O3–10% ZrO2 (wt.%) Obtained via the Hydrothermal Synthesis/Mechanical Mixing

2017 Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii  
Синтезовано нанокристалічний порошок ZTA складу (мас.%) 90% Al 2 O 3 -10% ZrO 2 (Y 2 O 3 ,CeO 2 ) комбінованим методом гідротермального синтезу/механічного змішування. Одержаний порошок відпалено при 400C, 550C, 700C, 850C, 1000C, 1150C, 1300C і 1450C з двогодинною витримкою. Фізико-хімічні властивості нанокристалічного порошку досліджено методами диференційно-термічного та рентґенофазового аналізів, сканувальною електронною мікроскопією і методом БЕТ. Показано, що при послідовному
more » ... и послідовному відпалі порошку зменшується швидкість спікання після 1000C, про що свідчать результати зміни морфології. Характер зміни поведінки залежности питомої поверхні порошків від температури їх термічного оброблення пов'язаний із фазовими перетвореннями твердого розчину на основі ZrO 2 та процесами спікання. The ZTA nanocrystalline powder of (wt.%) 90% Al 2 O 3 -10% ZrO 2 (Y 2 O 3 , CeO 2 ) is synthesized by means of the combined hydrothermal synthesis/mechanical mixing method. The resulting powder is sintered for 2 hour at temperatures of 400C, 550C, 700C, 850C, 1000C, 1150C, 1300C, and 1450C. Physicochemical properties of nanocrystalline powders are characterised by differential-thermal analysis and X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM) and BET methods. As shown, during sequential annealing of a powder, the rate of sintering activity is decreased after 1000C, as evidenced by changes in morphology. The character of specific surface of nanocrystalline powders is changed with temperature of heat treatment of them; this is conditioned by phase transformations of the ZrO 2 -based solid solution and sintering processes.
doi:10.15407/nnn.15.02.0309 fatcat:46tzndz53vfd3bjofyjqq7gwge