Air Transport State Management System of Ukraine: theoretical and legal foundations

Марія Володимирівна Юрченко
2014 Proceedings of the National Aviation University. Series: Legal Gazette  
М. В. Юрченко, аспірант СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ У статті аналізуються теоретико-правові засади системи державного управління авіаційним транспортом України. Автор робить висновок про те, що державне управління авіаційним транспортним комплексом -це цілеспрямована, планомірна, безперервна діяльність органів державної влади, спрямована на створення та забезпечення своєчасності та якості повітряних перевезень. Ключові слова: система,
more » ... ржавне управління, авіаційний транспорт, цивільна авіація. Постановка проблеми та її актуальність. Без аналізу та всебічного розгляду теоретикоправових засад системи управління авіаційним транспортом держава позбавлена можливості створювати сприятливі умови для ефективного динамічного розвитку даної галузі народного господарства. Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження теоретико-правових засад принципів організації та управління в державних органах проводили в різний час такі вчені як:
doi:10.18372/2307-9061.30.8490 fatcat:zmydrgz4snfvngw5w3ql7bho7y