Cywilnoprawny model ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewozowego

Michał Wojdała
2020 Roczniki Nauk Prawnych  
W ostatnim czasie dla przedsiębiorców atrakcyjne stało się zakładanie i prowadzenie działalności w zakresie przewozu drogowego i spedycji. Jak w wielu branżach, tak i w tej kluczowe znaczenie z punktu widzenia długofalowej rentowności przedsięwzięcia ma informacja. W tym zakresie można przykładowo wymienić tzw. bazę klientów, informacje o przewoźnikach, trasach czy stawkach wynagrodzenia. Z uwagi na gospodarczą przydatność tych informacji, ich poufny charakter, a także fakt, że przedsiębiorcy
more » ... że przedsiębiorcy podejmują środki służące zapobieganiu ich upublicznienia, nie powinno ulegać wątpliwości, że noszą one cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania jest omówienie najpowszechniejszych metod ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno metod znajdujących szerokie zastosowanie w działalności gospodarczej (np. kary umowne), jak i tych szczególnych, uwzględniających specyfikę branży przewozowej (tzw. neutralizacja dokumentów). Jak się bowiem okazuje, w praktyce nie wszystkie metody tej ochrony są zgodne z przepisami, wobec czego nie wszystkie roszczenia przedsiębiorcy będą zasługiwać na ochronę prawną.
doi:10.18290/rnp.2019.29.3-9 fatcat:2prgjxtiifekpcgdopl4d5h6yy