ENHANCEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF ENTERPRISES BY ACCOUNTING OF CHARACTERISTICS OF ELECTRICAL SUPPLY MODES

S Babiuk, R Pryimak, Paskiv
unpublished
Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій-Тернопіль 16-17 листопада 2017. 90 УДК 621.3.017.1 С. М. Бабюк, канд. техн. наук, М. Д. Приймак, Р. В. Паськів. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Триває подорожчання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) змушує енергокомпанії і
more » ... ів товарів і послуг підвищувати ефективність використання ПЕР і оптимізувати витрати на оплату ПЕР. Щоб домогтися в цьому успіху, необхідно, в першу чергу, організувати повний і точний приладовий облік всіх ПЕР. Використання автоматизованих система комерційного обліку електроенергії дозволяє здійснювати точний і швидкий контроль за споживанням енергоресурсів, підвищуючи достовірність обліку і оптимізуючи витрати на енергоресурси. Об'єднання лічильників комерційного і технічного обліку в єдину систему дозволяє формувати поточний баланс електроспоживання підприємства, котрий є основною базою для вдосконалення нормування енергоспоживання. Актуальність встановлення автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) є досить великою, так як в умовах світових цін на енергоносії і глибокої фінансової, енергетичної та еко-логічної криз найважливішим завданням, яке стоїть перед керівником кожного підприємства, є підвищення енергоефективності виробництва. Перший крок на цьому шляху-це скорочення витрат електроенергії за рахунок зниження нераціональних витрат енергії при її транспортуванні та використанні. Керівнику підприємства, який прийняв рішення про скорочення витрат електроенергії, необхідно мати правдиву інформацію про ефективність використання електроенергії на підприємстві, про основні втрати та їх причини, одержати кваліфіковане техніко-економічне обґрунтування конкретних першочергових заходів, що дають можливість знизити витрати електроенергії. Саме з цією метою встановлюються автоматизовані систем комерційного обліку електроенергії. При грамотному використанні АСКОЕ здатна принести значний економічний ефект. Перш за все, впровадження системи дозволяє: 1. Перейти на розрахунок за електроенергію за диференційованими тарифами. 2. Здійснити контроль за дотриманням лімітів енергоспоживання. 3. Підвищити точність обліку електроенергії на підприємстві. 4. Понизити в години пікових навантажень споживану потужність (наприклад, відключаючи працюючі вхолосту двигуни). 5. Проводити контроль якості електричної енергії. 6. Автоматизувати збір даних [1]. Енергосистема підприємства, таким чином, стає прозорішою, а процес енергоспоживання-наочним, відкриваючи можливості для планування витрат, для наочної економії від проектів по енергозбереженню. Слід зауважити, що автоматизовані системи контролю енергоспоживання самі по собі не економлять електроенергію, вони тільки надають інформацію, на підставі якої можна проводити енергозбережувальну політику. Сенс створення і використання АСКОЕ полягає в постійній економії енергоресурсів і фінансів підприємства при мінімальних початкових грошових витратах. Величина економічного ефекту від використання АСКОЕ досягає по
fatcat:wynhmowhwreodnzplvwhmeyfb4