Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Anna Bieganowska, Anna Witek
2015 Przegląd Badań Edukacyjnych  
This article analyses the issue of working with a special educational needs student. It discusses the objectives for academic tutors in terms of preparing students for work, according to educational standards of teacher training and the inclusion model premises. It presents the educational forms used at the academic level aimed at increasing the quality of didactic and tutorial work and effective organisation of psychological and pedagogical help for students with special educational needs.
more » ... cational needs. Wprowadzenie Szkoła powinna być miejscem optymalnego rozwoju dla wszystkich uczniów. Dlatego też, zgodnie ze stanowiskiem UNESCO z 1994 roku, postuluje się przyjmowanie do szkół wszystkich dzieci, "niezależnie od ich warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych, emocjonalnych, językowych czy innych. Kształcenie studentów w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kwestie dotyczące kształcenia przyszłych nauczycieli, pedagogów i psychologów w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
doi:10.12775/pbe.2014.032 fatcat:zx3n7addobgwxap7pu2t65qgkq