Děti volyňských Čechů a jejich předškolní edukace

Jiří Šlégl
2017 Online Journal of Primary and Preschool Education  
Abstrakt Článek pojednává o předškolní výchově a vzdělávání dětí volyňských Čechů v letech . Edukace dětí v této oblasti nebyla vůbec jednoduchá a většinou postrádala finanční i materiálové (didaktické) zázemí. I přes absenci instituce mateřské školy se však dařilo děti náležitě připravit na vstup do základní školy, ať už prostřednictvím divadelních představení a jejich osvětového působení nebo na děti zaměřených novina a časopisů, ve kterých se děti seznamovaly se základy národních reálií,
more » ... rodních reálií, dějin i kultury. Klíčová slova: předškolní vzdělávání, volyňští Češi, divadlo, periodika, knihovny. . Education of children in this area was not easy and usually lacked the financial and material (didactics) background. Despite the absence of institutions kindergarten, however, managed to adequately prepare children for entry into primary school, whether through performances and educational impact, or child-oriented news and the journals in which children are acquainted with the basics of national realities, history and culture. Abstract The paper describes the preschool education of children of Volynian Czechs in the years
doi:10.21062/ujep/34.2017/a/2533-7106/ojppe/2017/1/46 fatcat:uciutefrxvaknklymscedcthpy