Üriner Kateterlerin Biyofilm Oluşumunu Engellemesi için Kitosan Hidrojelinin Yeni bir Uygulaması

Deniz ISMIK, Sevil YÜCEL, Melis ÖZGEN, Ceren GENÇ
2016 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
doi:10.21605/cukurovaummfd.316781 fatcat:n7r6zgyrczcqnpwhab2misru4a