Vznik a vývoj mrtvého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří

Jan Sedláček, Ondřej Kielar, Daniel Šimíček, Veronika Kapustová
2017 Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  
Předložený článek se zabývá výzkumem sedimentů nově vzniklého mrtvého ramene, které je lokalizováno v CHKO Poodří. Cílem studie je charakterizovat iniciální stadia jeho vývoje. Pro určení základních vlastností sedimentů byly použity metody vysokorozlišující stratigrafie. Byl změřen obsah vody, magnetická susceptibilita, spektrální odraznost ve viditelném světle, zrnitostní rozbor a obsah celkového organického uhlíku (TOC). Studované mrtvé rameno, situované u Polanky nad Odrou, bylo vytvořeno po
more » ... povodních v roce 2010 protržením meandrové šíje. Na lokalitě byla odebrána dvě jádra o délce 81 cm (POD2) a 108 cm (POD1). Sedimenty sestávají převážně z prachu s vysokým podílem jílové frakce. Materiál s písčitou příměsí byl nalezen v bazálních částech, což nasvědčuje ukládání během iniciálního stadia vzniku mrtvého ramene. Magnetická susceptibilita a CIEL* vykazují určitou variabilitu, která je podmíněna změnami sedimentačních podmínek během roku. Zejména může indikovat jarní povodně a vyšší organickou produkci během letních měsíců. Na druhou stranu je obsah TOC nízký, pravděpodobně v důsledku rychlé degradace organické hmoty. Mrtvé rameno je stále hydraulicky spojeno s hlavním tokem, a proto je dobře okysličené. Rychlost sedimentace je vzhledem k malému akomodačnímu prostoru velmi vysoká, až 18 cm/r. Postupující změlčování a zužování dále vede ke zmenšování vodní plochy mrtvého ramene.
doi:10.5817/gvms2017-1-2-60 fatcat:53hydbd6p5bxribb4qzm3qt6u4