29aYA-8 スピンの量子非破壊測定 IV
Quantum NonDemolition Measurement of Spin IV

M. Takeuchi, A. Yamaguchi, M. Mizoguchi, Y. Takasu, M. Kumakura, Y. Takahashi, T. Yabuzaki
2003 Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan (Nihon Butsuri Gakkai koen gaiyoshu)  
doi:10.11316/jpsgaiyo.58.1.2.0_167_4 fatcat:kxbyjtjbivgjbibgobzgd6eutq