PROJEKAT ARMIRANO BETONSKE ZGRADE PREMA EVROKODU I UPOREDNA ANALIZA DOMAĆIH I EVROPSKIH STANDARDA

Stefan Škorić
2019 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U radu je prikazan projekat višespratne armirano betonske zgrade spratnosti (Pr+4) na području Novog Sada, prema Evrokod standardima. U drugom dijelu rada prikazana je uporedna analiza domaćih i evropskih standarda za stubove.
doi:10.24867/04cg15skoric fatcat:c3cypz5gtrebfkhb7cw52wjnia