21aPSB-33 カルシウムフェライト型化合物NaCr_2O_4の光学応答 II(21aPSB 領域8ポスターセッション(低温3),領域8(強相関系:高温超伝導強相関f電子系など))
21aPSB-33 Optical study of Calcium ferrite type NaCr_2O_4 II

A. Irizawa, S. Suga, G. Isoyama, T. Iizuka, S. Kimura, H. Sakurai, E. Takayama-Muromachi
2012 Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan (Nihon Butsuri Gakkai koen gaiyoshu)  
doi:10.11316/jpsgaiyo.67.2.3.0_594_2 fatcat:ywkdtd7ipzegppqmnpgpyqv6ie