Što čini popularnost videozapisa koji prikazuju nasilje među vršnjacima objavljenih na YouTube-u? ŠTO ČINI POPULARNOST VIDEOZAPISA KOJI PRIKAZUJU NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA OBJAVLJENIH NA YOUTUBE-u?

Marko Štavalj
unpublished
Izvorni znanstveni članak Sažetak: Cilj ovog istraživanja bio je objasniti popularnost videozapisa objavljenih na YouTube-u koji prikazuju nasilje među vršnjacima na temelju obilježja objavljenih videozapisa i obilježja nasilnih događaja među vršnjacima. Metodologija korištena za provedbu istraživanja bila je kvantitativna analiza sadržaja koja je omogućila ispitivanje popularnosti videozapisa objavljenih na YouTube-u koji prikazuju nasilje među vršnjacima. Uzorak na kojem je provedeno
more » ... provedeno istraživanje je populacijski jer su svi snimljeni videozapisi korišteni za analizu sadržaja. Ukupno je analizirano 96 videozapisa. Rezultati istraživanja pokazuju da obilježja naslova i obilježja moderatora nasilnog događaja i ponašanja promatrača objašnjavaju broj pregleda videozapisa na način da što je rjeđe naziv škole u naslovu videozapisa, što češće publika traži prestanak nasilnog događaja i što rjeđe publika ignorira nasilni događaj, to je broj pregleda YouTube videozapisa koji prikazuju nasilje među vršnjacima veći. Nadalje, tehnička obilježja videozapisa, obilježja naslova, obilježja sukoba i obilježja moderatora sukoba i ponašanja promatrača objašnjavaju broj "sviđanja" videozapisa na način da što je kamera bliže akterima sukoba, što češće snimanje započinje za vrijeme sukoba, što je u naslovu rjeđe imenovan drugi akter, što je broj udaraca nogom prvog aktera rjeđi, što je broj udaraca nogom drugog aktera češći, što publika češće traži prestanak nasilnog događaja i što publika manje negoduje zbog završetka sukoba ili zbog dosadnog sukoba, to je broj "sviđanja" YouTube videozapisa koji prikazuju nasilje među vršnjacima veći. Na kraju, obilježja sukoba i obilježja moderatora sukoba i ponašanja promatrača objašnjavaju broj komentara na videozapis na način da što su prijetnje češće, što je traženje prestanka nasilnog događaja od strane publike češće i što je ignoriranje nasilnog događaja od strane publike rjeđe, to je veći broj komentara na YouTube videozapis koji prikazuje nasilje među vršnjacima. Ključne riječi: nasilje među vršnjacima, ponašanje promatrača za vrijeme nasilnog događaja, ponašanje aktera nasilnog događaja, YouTube, popularnost videozapisa UVOD NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA Nasilje među vršnjacima (eng. bullying) je česta pojava koja se događa u školi, ali i izvan nje. Olweusova definicija nasilja među vršnjacima u školskom okruženju je najčešće korištena među istraživačima, a glasi da je dijete: "zlostavljano ili viktimizirano kada je opetovano i trajno izloženo negativnim postupcima od strane jednoga ili više vršnjaka, a ima poteškoća u pokušaju da se obrani od nasilničkog ponašanja" (1998.:19). Ova definicija sadrži tri važna elementa nasilničkog ponašanja. Prvi je element nasilja ili agresivnog ponašanja, drugi element je ponavljanje nasilničkog ponašanja, odnosno izloženost takvom ponašanju
fatcat:yq2pk2wdkza7ta3rrx366rkc7u