Standart Türkiye Türkçesi (Stt) İçin Dil Bilgisi Uygulamalarında Kullanılacak İşaret ve Kısaltmalar

Efrasiyap GEMALMAZ
1998 Journal of Turkish Research Institute  
~adeler kümesi kemiyet ifadeleri ve keyfiyet ifadeleri olmak ~ere iki temel alt kümeye ayrılmaktadır. Günümüze gelinceye
doi:10.14222/turkiyat174 fatcat:jc2jornxjndmtdiehghzplhcnq