Sourcing van Internal Auditing-activiteiten

H. J. Van Elten
2005 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Internal Auditing – traditioneel een intern management control-instrument – wordt in toenemende mate uitbesteed aan externe dienstverleners. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van Transaction Cost Economics-variabelen op de mate van uitbesteding van Internal Auditing. Ten behoeve hiervan is een schriftelijke enquête verspreid, waaraan is deelgenomen door 66 grote Nederlandse bedrijven. Meervoudige regressieanalyse laat een significant verband zien tussen
more » ... d zien tussen outsourcing van Internal Auditing-activiteiten, asset specificity en frequency. Deze TCE-variabelen verklaren 57% van de variantie in de mate van uitbesteding van Internal Auditing. Andere TCE-variabelen (behavioral en environmental uncertainty) vertonen geen significante invloed.
doi:10.5117/mab.79.16896 fatcat:2gwj5cpllnf6rjtkpridowkkoe