LEXICAL MEANS OF OBJECTIFICATION OF THE CONCEPT FASHION IN LAUREN WEISBERGER'S NOVEL "THE DEVIL WEARS PRADA"

R. V. Brych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, O. I. Bilyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
2019 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications  
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ'ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ FASHION У РОМАНІ ЛОРЕН ВАЙСБЕРГЕР "THE DEVIL WEARS PRADA" Мода виступає як соціальне явище, що являє собою універсальний соціокультурний феномен. Він відіграє важливу роль у житті суспільства й утворює цілісну систему. У статті досліджено різноманітні підходи до визначення концепту FASHION, розглянуто актуальність даної теми в сучасних лінгвістичних дослідженнях, проаналізовано наукові джерела і
more » ... сформульовано теоретичні положення щодо інтерпретації концепту FASHION у когнітивній лінгвістиці, диференційовано такі термінопоняття, як «концепт» і «об'єктивація», «ядро концепту», «периферія», «концептуальний аналіз», «мода», «лексика сфери моди». Розглянувши структуру концепту FASHION, ми бачимо, що досліджуваний концепт складний за структурою. Різноманітність його тлумачень вказує на його багатоаспектність. Особлива увага приділена системному опису лексики на позначення моди в романі Лорен Вайсбергер "The Devil wears Prada", застосовано комплексний підхід під час виявлення засобів вербального вираження концепту FASHION. У статті проведено структурний аналіз концепту FASHION -виявлення ядра та периферії, визначення груп і дефінітивний аналіз номінацій, що складають синонімічний ряд імені концепту FASHION. Проаналізовано участь синонімів номінації fashion. Також детальну увагу звернено на виокремлення дефініцій лексеми "fashion"; визначення засобів об'єктивації концепту FASHION у художньому дискурсі та визначено найуживаніші значення лексем концепту FASHION. Зі статті випливає, що до основних лексичних засобів об'єктивації концепту FASHION належать лексеми на позначення одягу, взуття, головних уборів, зачісок, аксесуарів, назви колекцій високої моди, а також модних течій і брендів, виробників одягу й аксесуарів. Вони утворюють синонімічні ряди і можуть бути класифіковані у групи. У перспективі дослідження -пошук концептуальних метафор, які актуалізують цей концепт.
doi:10.32838/2663-6069/2019.3-1/19 fatcat:ojjkplqnzfc4dea7mzni3jmqsy