Döngüsel Ekonomiye Geçiş Doğrultusunda Yeni Tedbirler ve AB Üye Ülkelerinin Stratejileri

Evren SAPMAZ VERAL
2019 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi  
Özet Avrupa Birliği'nin (AB) kaynak-verimli, yeşil ve rekabetçi düşük-karbon ekonomisine geçiş hedefi doğrultusunda, kapsamlı bir eylem planını ve atıkla ilgili yasal düzenleme tekliflerini içeren "Döngüsel Ekonomi Paketi", 2 Aralık 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Paketin kabul edilmesi sonrasında, 2018 yılının Ocak ayında söz konusu eylem planının hayata geçirilmesine yönelik olarak ilave tedbirler getirilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, döngüsel ekonomiye
more » ... iş doğrultusunda bazı Üye Ülkeler tarafından da önemli stratejilerin kabul edilmeye başlanıldığı görülmektedir. Bu derlemede, Avrupa Birliği'nde Döngüsel Ekonomi Paketinin kabul edilmesi sonrasındaki gelişmelere ve yeni tedbirlere değinilerek, bazı üye ülkelerin stratejileri incelenecektir.
doi:10.32450/aacd.511998 fatcat:5zy6fvj6ubb37og7lg43zn2bee