Hipoksik beyin hasarlı hastanın palyatif bakımda takibi ve semptomlarındaki iyileşme : Olgu sunumu

Nuray KIVANÇ TERZİ, Dursun ÇADIRCI, Şenay KOÇAKOĞLU
2020 Harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi  
Kafa travması geçiren hastalarda, beyne oksijen transferi ve beynin oksijeni kullanımı arasında oluşan dengesizlik sonucunda hipoksi tablosu gelişir. Bu vaka sunumunda, palyatif bakım kliniğimizde yatırılarak takip edilen hipoksik beyin hasarı tanılı bir hasta ele alınmıştır. Yıllar içinde önemi daha da belirginleşen palyatif bakımda, multidisipliner yaklaşım esastır. Palyatif bakım, iyi bir semptomatik kontrol ile hastanın geri kalan yaşamını en iyi şekilde geçirebilmesini hedefler ve hasta
more » ... ınlarının tüm süreç boyunca desteklenmesi sağlanır. Bu vakada, palyatif bakım kliniğimizde hasta yakınları ile kurulan doğru iletişim ve destek ortamında, hastanın semptomlarında görülen değişiklikler aktarılmıştır. Amacımız palyatif bakımın terminal dönem hastalıklar dışında, uzun soluklu tedavi ve rehabilitasyon gerektiren hastalıklarda iyileştirici etkisini bir örnek üzerinde irdelemektir. Abstract In patients suffering from head injury, hypoxia occurs as a result of an imbalance between oxygen transfer to the brain and oxygen usage in the brain. In this case report, a patient diagnosed with hypoxic brain injury who was hospitalized in our palliative care clinic was discussed. In palliative care, the importance of which becomes more evident over the years, multidisciplinary approach is essential. Palliative care, with good symptomatic control, aims that the patient can spend the rest of his life in the best way and relatives of the patients are supported throughout the process. In this case, changes in the symptoms of the patient were reported in the correct communication and support environment established with the relatives of our patients in our palliative care clinic. Our aim is to examine the curative effect of palliative care in diseases requiring long-term treatment and rehabilitation, on an example, apart from terminal diseases.
doi:10.35440/hutfd.706367 fatcat:bcfgcdu5pjbfrkyqwbnceq5pxu