Multimodal Spontaneous Emotion Corpus for Human Behavior Analysis

Zheng Zhang, Jeffrey M. Girard, Yue Wu, Xing Zhang, Peng Liu, Umur Ciftci, Shaun Canavan, Michael Reale, Andrew Horowitz, Huiyuan Yang, Jeffrey F. Cohn, Qiang Ji (+1 others)
2016 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)  
doi:10.1109/cvpr.2016.374 dblp:conf/cvpr/ZhangGWZLCCRHYC16 fatcat:ruektuwrlbbj3mcliur5kfk5fe