ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛАХ ІЗ ВИКЛАДАННЯМ РЯДУ ПРЕДМЕТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Марина ШКОДА
2020 Humanities science current issues  
Марина ШКОДА, orcid.org/0000-0001-6119-1056 аспірант кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна) zarivniprava@ukr.net ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛАХ ІЗ ВИКЛАДАННЯМ РЯДУ ПРЕДМЕТІВ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У статті проаналізовано навчальні плани та програми з іноземних мов для шкіл із викладанням низки предметів іноземною мовою (60-70-ті рр. XX ст.); досліджено їх структуру та змістовий компонент; проаналізовано відповідність
more » ... програмових вимог змісту навчання іноземних мов у початкових класах досліджуваного періоду; проведено порівняльну аналогію розвитку навичок читання, говоріння і письма по класах. Висвітлено документи та їх основні завдання, які сприяли покращенню стану викладання предмета, особливе значення серед яких мала Постанова Ради Міністрів УРСР «Про покращення вивчення іноземних мов в країні» від 21 травня 1961 р. Також охарактеризовано зміну цілей та змісту навчання, удосконалення методики навчання іноземних мов у початкових класах. Досліджено розвиток змісту навчання англійської мови в період реформування освіти в період «Хрущовської» відлиги. Оскільки на той час в управлінні школою переважав авторитарний стиль управління, а на уроках панував репродуктивний метод навчання, спрямований на відтворення інформації, який не допускає творчих вольностей, припущень і сумнівів, постала необхідність змін у системі освіти загальноосвітньої школи. Для 60-70-х рр. характерними були постійна зміна навчальних планів, їх удосконалення, перенасичення теоретичним матеріалом, політизація змісту. Саме цей період пов'язаний із виникненням нових методів навчання іноземних мов, педагогічними експериментами та пошуками, створенням нових підручників та підвищенням кваліфікації вчителів іноземних мов. Аналіз останніх досліджень свідчить про наявність інтересу та значних напрацювань науковців у цій сфері освіти, але вона є недостатньо вивченою і перебуває в стадії дослідження в умовах сучасної реформи Міністерства освіти і науки України. Перспективи подальшого дослідження визначеної проблеми вбачаються в аналізі освітніх змін у сфері викладання іноземних мов, що відбувалися на теренах України, визначенні їхніх сильних та слабких аспектів із метою покращення ефективності вивчення англійської мови на початковому етапі в період розбудови Нової української школи. Ключові слова: зміст навчання, іноземні мови, навчальний план, шкільна програма, початкова школа. Maryna SHKODA, orcid.org/0000-0001-6119-1056 Postgraduate at the Faculty of Preschool and Primary Education V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University (Mykolaiv, Ukraine) zarivniprava@ukr.net THE CONTENT OF TEACHING ENGLISH IN THE SPECIAL FOREIGN LANGUAGE MEDIUM HIGH SCHOOL The article deals with the problem of teaching children foreign languages at the primary level in the U.S.S.R. Language policy, and particularly the teaching of foreign languages, has been a major concern of the highest ranks of government and administration in the U.S.S.R., and several official pronouncements have been made. The most comprehensive political statements were reported in the Pravda, 4 th June, 1961 -"The U.S.S.R. Council of Ministers' Decision on Improving Foreign Language Instruction". There were several reasons for the urgent review of language policy and the measures should be taken. First of all, there is acute dissatisfaction with the more arid, abstract and a priori theories in education, as in social and political thinking generally and this has resulted in a willingness to abandon doctrinaire views about the teaching of languages. To try to meet the need for well-qualified linguists special language schools were opened after the war. These schools were meant to teach certain subjects through the medium of the foreign language. The new type of General Education School of foreign languages had been created (The Special Foreign Language Medium High School). The main difference between it and the traditional type of school is the organization of teaching foreign languages within the new curriculum: the foreign language was introduced three or four years earlier; it was taught in the classes of about a third the normal size (8-10 students in a group, at least 3 groups in a class); it was used to teach other subjects such as history, science and technology. According to the U.S.S.R Council of Minister' Decision on Improving Foreign Language Instruction, more adequately trained foreign language teachers were required. Thus, inadequately trained foreign language teachers were to be sent to advanced training courses or dismissed. The post an assistant director of foreign languages was introduced in the Special Foreign Language Medium High School. The article analyzes the curricula and programs in foreign languages of primary schools programs for the 1960-1980-s.The author researches their structure and substantial component; detect peculiarities of their structure; conducted comparative analogy in different classes. We also determined their advantages and disadvantages.
doi:10.24919/2308-4863.5/27.204608 fatcat:xgjbnezjnbhsxleqmomvj46ovi