Sprejem bolnika v enoto intenzivne terapije po operaciji na odprtem srcu

Vera Čepon
1983 Obzornik zdravstvene nege  
Vcra Čcpon, višja mcdicinska scstra UKC -Univcrzitctna klinika za kirurgijo srca in ožilja -EIT* Ljuhljana Sprejem bolnika v enoto intenzivne terapije po operaci ji na odprtem srcu UDK óló.12-0H9-0H3.98 IZVLECEK. Bo1niki po operaciji na 00prtem srcu potrebujejo stalen nadzor vitalnih funkcij in ustrezno zdravstveno nego, zato so vsi spreje ti v enoto intenzivne terapije. Opisani so: prevoz in sprejem bolnika, aparature in pripomočki za sta1no nadzorovanje vitalnih funkcij, pomembnejši
more » ... membnejši medicinsko-tehnični posegi ter naloge medicinske sestre.
doaj:483ca6842043409da3bbeb63acc509fa fatcat:gz4qp3vsifdabaypmokkflkdyq