1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA YAPIM TASARIMI, SANAT YÖNETMENLİĞİ VE DRAMATURGİ

Serdar YILMAZ
2018 the Journal of Academic Social Sciences  
The discussion of crucial but long neglected issue of the meaning, function and importance of production design and art direction with regard to movie production process in Turkey constitutes the main essence of this article. This article, therefore, discusses space design within the creative process of a movie, in other words the construction process of the space in movie and making significance of dramaturgy in the art direction in Turkey will be analyzed in the medium of certain films and
more » ... ertain films and creative -preparatory process of design, which entails drawings, drafts, and distinct stages of realization as experienced by three contemporary art directors and production designers in the last 20 years. Generally speaking, a movie consists of textual, visual and audio elements. While the sound-music stands for audio and script for the textual background, space, form-shape (accessories, furniture etc.), light-shadow, motion, actor/actress, color and texture altogether create the visual background. Disciplines such as painting, sculpture and architecture contribute to the making of movies and constitute the art direction of the film. The most significant point within the scope of art direction in movie production is its creation of a specific language exclusively for each single movie through fictionalizing a world by synthesizing all elements, textual, visual and audio. For the construction of space, the most important stage is the designing part. Analysis of the script, design of internal and external environment within which the movie characters live, determining and envisaging colors, and lastly dramaturgical analysis formed the most principal stages in pre-design process for movies. 42 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA YAPIM TASARIMI, SANAT YÖNETMENLİĞİ VE DRAMATURGİ Öz Türkiye'de, yapım tasarımının, sanat yönetiminin Türk Sineması açısından anlam, işlev ve önemini tartışma gerekliliği, bu araştırmanın temel argümanını oluşturmaktadır. Makale kapsamında Türkiye'de son yirmi yıl içerisinde, film yaratım sürecinde mekân tasarımı ve sanat yönetmenliğinde dramaturginin yeri, seçilen bir takım filmler, bu filmlerin yaratım sürecine ait çizimler, taslaklar, tasarımlar ve tasarımların realizasyonu aşamaları gözönünde tutularak incelenecektir. Bir sinema filmi metinsel, görsel ve işitsel öğelerden oluşur. Ses-müzik işitsel, senaryo metinsel altyapıyken, mekân, form-biçim (aksesuarlar, mobilyalar v.b.), ışık-gölge, hareket, oyuncu, renk, doku gibi öğeler görsel altyapıyı oluşturur. Bir filmin sanat yönetimi kapsamında resim, heykel ve mimari gibi disiplinlerden katkılar gerçekleşir. Bir filmin sanat yönetimi açısından asıl önemli olan nokta, tüm bu bileşenleri sentezleyerek bir dil ve dünya kurgulamaktır. Bir filmin mekân tasarımı açısından en önemli aşaması tasarım kısmıdır. Tasarım aşaması öncesinde ise senaryonun analizi, filmde geçen karakterlerin yaşadığı iç ve dış çevrenin, renklerin hayal edilip tasarlanması ve dramaturgik çözümleme yapılması en önemli hazırlık evresini oluşturur. Bu araştırmada sanat yönetmenliğinde dramaturginin yeri ve önemi, Türkiye'de sinema sektöründe çalışan farklı sanat yönetmenlerinin fikir ve deneyimleri aracılığıyla işlenecektir.
doi:10.16992/asos.14640 fatcat:zd2q24itnnhd3mq74f7lefzosi