PROBLEMATIC ISSUES OF SIMULTANEOUS INTERROGATION IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC AND THE TUBERCULOSIS EPIDEMIC

V.H. DROZD
2020 Scientific Journal of Public and Private Law  
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність © ДРОЗД В.Г. -доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, начальник третьої науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства (Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України) УДК 343.98
doi:10.32844/2618-1258.2020.5-1.24 fatcat:ito7vo63xzdlbpnh7thvlwqmyu