Krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi - zakonodavstvo, sudska praksa, dileme

Dragan Kalaba
2011 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
D r a g a n K a l a b a zamenik višeg javnog tužioca u Čačku KRIvIČNO DELO NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI * -Zakonodavstvo, sudska praksa, dileme -"Veliki sportski događaji su potencijalna mogućnost ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira i eskalacije nasilja, uvek praćenog uništavanjem imovine, pa i lakšim i teškim telesnim povredama, a ponekad i smrću. Ovaj oblik nasilja najizraženiji je na fudbalskim utakmicama i u sociologiji sporta je poznat kao fudbalski huliganizam." 1
more » ... no delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi u svom osnovnom obliku -čl. 344A st. 1. KZ (Službeni glasnik RS 72/09 a koji je stupio na snagu 1. 9. 2009. god.) glasi: "Ko neovlašćeno uđe na sportski teren ili deo gledališta namenjen protivničkim navijačima i izazove nasilje, fizički napadne ili se fizički obračuna sa učesnicima sportske priredbe, vrši nasilje prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren ili među gledaoce predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili škodljive supstance koje mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe, oštećuje sportski objekat, njegovu opremu, uređaje i instalacije, svojim ponašanjem ili parolama na sportskoj priredbi izaziva nacionalnu, rasnu i versku mržnju ili netrpeljivost usled čega dođe do nasilja ili fizičkog obračuna sa učesnicima sportske priredbe".
doi:10.5937/gakv1104250k fatcat:2ctrlgeuynhsxoow64jjmejf24