En bestämning af Ancylusgränsen i norra Västmanland

Lennart von Post
1915 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
Kotiser. En bestamning af Ancylusgransen i norra Vastmanland. Iiiidcr cii torfgcologisk iifversiktsrcsn i juli 1914 faun uiidcrtcckiiad liiira Skinuslattcbcrgs bruk i Vtistninnland cn ihKllande, viil markerad strandlinjc, hvars styckctals iiicr an vnnligt praktfulla utbilduing fiiranlcddc en d g o t nrrmorc undcrsijkniag. Strandlinjen upptiicktcs p& deli ]not 1-iister exponerade sliittningeli nf dcn delvis inoraiititckta bergslllijdcn 0x0 om Born samt htcrfaiins scnarc niellnn Aspboda ocIi
more » ... rskogn 0 om Iniidsviigen Sliinnsknttcber6r-Uttcrsberg, 2-43 b?a frih den fOrstnbniida loknlcn. A.Umingtuj BL5Wqdmrodn m . % Z
doi:10.1080/11035891509443521 fatcat:66rmtksfwzar5hbsnkv6m5r25u