ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Григорій Петрович Васянович, Леонід Дмитрович Герганов, Тетяна Віталіївна Бешок
2020 Ìnformacìjnì Tehnologì ì Zasobi Navčannâ  
У статті розкрито результати проведеного діагностичного дослідження перевірки рівнів сформованості медіаграмотності в майбутніх учителів початкових класів. З'ясовано поодинокі випадки впровадження в навчально-виховний процес медіаосвітніх технологій, недостатнє вміння майбутніми вчителями початкових класів критично аналізувати та перевіряти інформацію, отриману з різних медіа. Досліджено, що в навчальних планах вищих педагогічних навчальних закладів не передбачено дисциплін медіаосвітнього
more » ... едіаосвітнього спрямування, на відміну від ЗВО Польщі, де студенти вивчають курс «Медіа в освіті». Виявлено низький рівень медіаграмотності майбутніх учителів початкових класів, їх невміння та небажання перевіряти інформацію, отриману з різних медіа з метою формування власного критичного мислення. Розкрито сутність понять «медіаосвітні технології» та «медіаграмотність майбутніх учителів». Визначено педагогічні умови формування медіаграмотності в майбутніх учителів початкових класів. Схематично відображено складові медіаосвітніх технологій, основою яких є: медіазнання, медіавміння, медіанавички та медіацінності. Визначено критерії сформованості медіаграмотності майбутніх учителів початкових класів: ціннісно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, діяльнісно-практичний та креативний. Доповнено зміст навчальних дисциплін «Педагогічна творчість», «Педагогічна етика», «Технології соціально-педагогічної роботи», «Психолого-педагогічний тренінг» матеріалами медіаосвітньої проблематики. Організовано опитування студентів за допомогою соціальної мережі «Фейсбук». Створено власний блог «Медіаграмотність» із метою підвищення рівня знань молоді в галузі медіаосвіти. Акцентовано увагу на навчально-методичних посібниках для вчителів початкової школи «Медіаграмотність у початковій школі» й «Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі». Роботу зі студентами спрямовано на опрацювання матеріалів соціальних мереж, сучасних інформаційно-пізнавальних сайтів, на основі чого розроблено та впроваджено квести та тренінги актуальної медіаосвітньої проблематики.
doi:10.33407/itlt.v76i2.3616 fatcat:twmn3ezfrnhkfc5tyyhagtojoq