The European Experience in Concluding to Contracts about Storage in the Composition of Freight
Європейський досвід укладення договору зберігання на товарному складі

Anton Demchuk
2015 Studenckie Zeszyty Naukowe  
Історично виникнення спеціалізованих складів пов'язане з потребами торгівлі. Перший товарний склад -"WestIndiadoks" з'явився в Англії в 1799 р. Постійний рух великих партій товарів в умовах ринкової економіки з неминучістю викликав необхідність у збереженні товарів, призначених для продажу, в спеціально обладнаних для такого зберігання приміщення -товарних складах. Товарний склад -це узагальнююче поняття для суб'єктів, що здійснюють зберігання різних видів товарів 1 [99, 14]. Водночас у Європі
more » ... берігання на товарному складі як самостійний вид комерційної діяльності з'являється ще в кінці XVII ст. і до XIX ст. вже значно поширюється, проте законодавче регулювання діяльності товарних складів практично не здійснювалося до середини XIX ст. З Англії товарні склади впродовж XIX століття поширилися в Європі. Бурхливий розвиток товарних складів був обумовлений їх прогресивним економічним значенням, оскільки вони позбавляють товаровиробників (продавців) або покупців від необхідності облаштовувати і утримувати власні складські приміщення або користуватися такими приміщеннями шляхом найму їх у третіх осіб. Завдяки технічному оснащенню товарний склад кращий, ніж інші зберігачі, забезпечує не лише кількісне, але і якісне збереження товару. Це пояснюється тим, що складські приміщення обладнувались залежно від виду об'єкта зберігання -товару (зерно, продукти харчування, продукція тваринництва, лікарські препарати). Проте економічне значения складів цим не вичерпується, і їх існування не обмежується потребами у зберіганні. Складське зберігання полегшує товарооборот, оскільки розпорядження товаром, що зберігається, можливо без його переміщення із складу. У всьому світі товарні склади видають 1 А.Котелевская, Правовоерегулированиеоборотапростых и двойныхскладскихсв идетельств, Москва2006,s.170. Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
doi:10.17951/szn.2015.18.27.109 fatcat:74rpyljd3fhifc5h2ameyz6lfu