Appoort. Een term uit de kerkelijke boekhouding in Vlaanderen 1300-1600

A. Viane
1966 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
1 3 6 7 R ijse l. -E e n k erk re k en in g (v a n d e St.-P ietersk e rk ? ) g e cite erd d o o r D u C an g e n oem t o n d e r d e o n tv a n g sten d e in b re n g v an een d e v o tie k a p e l : « I t e m p ro a p p o rtu c a p ella e in d ie S . M ich a ëlis, 2 4 s o l.» 5. 1 3 8 0 K o rtrijk . -D e rek en in g v an d e k e rk fa b rie k (C omp u ta tio d e b o n is fa b r ic a e ) v a n d e O .L .V ro u w e k e rk (k o llegiaal-, geen p a ro c h ie k e rk ) o p g e m a a k t d o o r dek
more » ... a a k t d o o r dek en Jo d o c u s van M en en , b o e k t h et b e la n g rijk e o ffe rg e ld n eergele gd bij d e O .L .V ro u w en relik w .ie ën en in gezam eld d o o r d e « b e g in a » 3. Woordenboek Ned. Taal, Supplement I (1960), kol. 1438 weet, uit een paar Vlaamse teksten, de term apport niet nader te bepalen. 4. Gilliodts, Inventaire de Bruges I 303. 5. Du Cange s.v. apportus. 12. RAB. St. Jakobskerk ,Kerkrek. 1444, f. 2.
doi:10.21825/hvgg.v103i1-2.4289 fatcat:ypiqtpywwjbvdlphecwc4nissa