The occurrence of coralloid roots on the South African species of the Cycadales and their ability to fix nitrogen symbiotically

N. Grobbelaar, W. Hattingh, J. Marshall
1986 South African Journal of Botany  
Thirty-three species of Encephalartos, which include all the known species indigenous to the Republic of South Africa, together with Stangeria eriopus, were found to form coralloid roots_ In all cases, specimens were found in which the coralloid roots were infected with Cyanobacteria (bluegreen algae) and these roots in all cases reduced acetylene to ethylene, and fixed nitrogen. S. Afr. J . Bot. 1986, 52: 467-471 Daar is vasgestel dat al 33 die Encephalartos-spesies wat ondersoek is, sowel as
more » ... tangeria eriopus koraalvormige wortels vorm. Die ondersoekte spesies het al die beskrewe spesies wat inheems aan die Republiek van Suid-Afrika is ingesluit In aile gevalle is eksemplare gevind waarvan die koraalvormige wortels met Cyanobacteria (blougroen alge) ge·lnfekteer was. Sulke wortels het in aile gevalle oor die vermoe beskik om asetileen tot etileen te reduseer en om stikstof te bind. S.-Afr. Tydskr. Plantk. 1986, 52: 467-471
doi:10.1016/s0254-6299(16)31510-1 fatcat:l35zusesene6rabbilhp3rioty