Epuizarea realului în virtual

H Breteanu
2003 Provincia Corvina, anul VII, nr   unpublished
370 Fără îndoială, unul dintre cei mai prolifici creatori români și actuali, cu un registru de exprimare absolut derutant, de la matematici la pionieratul curentului paradoxist, Florentin Smarandache ne-a mai trimis două cărți, așadar avem o mică bibliotecă a sa! Dedication (cu o pagină de gardă titrată în engleză Antibook, dedicated to myself)-este o oglindă fugară a orgoliului auctorial al poetului / paradoxist / matematician, profesor la Gallup. De ce nu? Reproșul sub-insinuat astfel, dă cu
more » ... nuat astfel, dă cu sorcova oltenește, de umor persiflant, meritat, unor moftangii care au eclozat și proliferat mereu "la Dunăre", pe beizaditele plaiuri, "vorba lu´Dinesculu´Dinescu" ș.c.l. origi-nalitatea acestei rare dispoziții de a lua în tifle tot ce mișcă, mai ales în limbajele corcite babilonian post-bizantin, irupa la Florentin Smarandache precum o a doua natură. Ceea ce continuă, aparent în recuzita lui M. Radu Paraschivescu, prin Cântece de mahala, autorul se amuză-frate americanizat "la mișto" cu ordinatorul; ludic, uneori preia motte-a-motte, inepuizabilul fond lexical pitoresc care bântuie aborigine și în bagajele vorbăriei românului Published in Florentin Smarandache și seducția polimorfismului. Analize, interpretări, cronici, articole, note și recenzii, pp. 370-371. Editori: Al. Florin Țene, Andrușa R. Vătuiu. Sibiu: Agora, 2017; 843 pages. ISBN 9781599735023.
fatcat:5oivcbqq4jc5lpd7yviui7aqge