OGLEDI O JUGOSLOVENSKOM KULTURNOM NASLEĐU Zbornik radova sa naučnog skupa OKVIRI KONSTRUISANJA JUGOSLOVENSKOG KULTURNOG NASLEĐA

Uredio Kovačević
unpublished
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu ikovacev@f.bg.ac.rs Jugoslovensko kulturno nasleđe -od jugoslovenske ideje do jugonostalgije 1 Apstrakt: Generisanje jugoslovenskog kulturnog nasleđa je imalo tri faze i to: fazu jugoslovenske ideje (do 1918.godine), fazu jugoslovenske države i fazu jugonostalgije (od 1992. godine). U prvom periodu generativni faktor je bila politička ideja, a nosioci politički aktivisti i privrženici te ideje, u drugom periodu
more » ... to prvenstveno država zajedno sa složenim paradržavnim aparatom, a u poslednjem su, uz političku ideju, prisutna i individualna stanja i sećanja koja stvaraju nove fenomene koji, iako bazično nostalgični, predstavljaju stvaranje "novog" jugoslovenskog nasleđa. Jugoslovensko kulturno nasleđe u peirodu 1945-1992 predstavljaju kulturni proizvodi u visokoj, popularnoj ili "narodnoj" kulturi proistekli iz glavnih obeležja države i ideologije koja je 1 Ovaj rad je nastao na osnovu istraživanja koja su sufinansirana iz projekta Ministartsva kulture RS: Definisanje jugoslovenskog kulturnog nasledja i Ministarstva prosvete i nauke RS: Antropološko proučavanje Srbije -od kulturnog nasleđa do modernog društva (177035). Мира Радојевић Одељење за историју Филозофски факултет Универзитет у Београду mradojev@f.bg.ac.rs Југословенска идеја као део југословенског културног наслеђа 1 Апстракт: У овом смо раду настојали да укажемо на неке од значајнијих чинилаца из историје југословенске идеје. Један од акцената ставили смо на оновремено инсистирање на потреби остварења културног јединства, нарочито с обзиром на улогу културних и интелектуалних елита у пропагирању југословенства. Рад смо писали на основу познатих историјских извора и постојећој литератури. Кључне речи: Јужни Словени, национално јединство, идеје, југословенство, културна елита, политичка елита, Краљевина Србија, југословенска државна заједница
fatcat:h4zu4s7e7zfrtmhtkfvyyg3jgu