EXAMINATIONS WHICH ARE CONDUCTED DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES OF RAPE

M. Koval, A. Malynovska
2020 "International Humanitarian University Herald. Jurisprudence"  
Коваль М. М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Малиновська А. В., здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» ЕКСПЕРТИЗИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ Анотація. Зґвалтування -це особливий
more » ... злочинів, який становить підвищену небезпеку для соціуму. У різні часи на різних континентах у різних народів з різною історією й культурою за вчинення саме цього злочину винна особа несе відповідальність. Правоохоронні органи будьякої держави мають у своєму арсеналі своєрідний інструментарій протидії таким злочинам, зокрема своєрідну криміналістичну методику розслідування зґвалтувань. Також держава повинна розробляти й постійно вдосконалювати специфічний механізм профілактики та недопущення випадків, пов'язаних із замахами на статеву свободу й недоторканність особи. Цей механізм протидії зґвалтуванням має базуватися не на одному єдиному соціальному регуляторі, а являти собою систему взаємопов'язаних елементів, яка повинна відображати характер і сутність правових приписів, а також економічний, культурний, політичний, соціальний і навіть релігійний та історичний компоненти впливу на суспільство. У статті автори акцентують увагу на видах експертиз, які найчастіше призначаються під час розслідування кримінальних проваджень про зґвалтування. Розкривають місце кожної експертизи під час розслідування зґвалтування, а також звертають увагу, у яких випадках виникає необхідність у проведенні тієї чи іншої експертизи. Під час розслідування зґвалтувань, здійснення розпусних дій та інших злочинів у статевій сфері велике значення має обстеження потерпілих і підозрюваних у скоєнні цих злочинів. Про необхідність цього дослідження більш детально експерт негайно повідомляє посадовій особі або організації, яка проводить розслідування. Указують на особливості методики розслідування злочинів цього виду: визначення об'єктів дослідження для проведення судово-медичної експертизи, генноідентифікаційної, судово-психіатричної та експертизи волокон. Ключові слова: судово-медична експертиза, психіатрична, експертиза волокон, зґвалтування. Постановка проблеми. Під час розслідування факту зґвалтування вагоме значення має проведення таких слідчих дій, як допит потерпілої, огляд місця події, обшук, огляд одягу, допит підозрюваного, перевірка показань на місці скоєння злочину, пред'явлення для упізнання, проведення судово-медичної, криміналістичної, судово-біологічної, судово-психіатричної та за необхідності інших видів експертиз.
doi:10.32841/2307-1745.2020.43.35 fatcat:dtnie5lusvgadffoo2xqdztmru